Schilderij en Portret - disclaimer en privacy


COOKIES
De website van Schilderij en Portret maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Zijn zijn nodig om deze website goed te laten functioneren en u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.


PRIVACY
Schilderij en Portret hecht grote waarde aan je privacy en we gaan zorgvuldig met privé gegevens om.

Indien je als bezoeker op onze site kijkt, dan gebeurt dat geheel anoniem. Hierbij wordt geen informatie verzameld die herleidbaar is op persoonsniveau. Informatie over surfgedrag op onze site wordt slechts gebruikt op geaggregeerd niveau, welke niet tot individuele personen is te herleiden.

Zodra je een aanvraag doet voor een product of dienst zullen we je om contactinformatie vragen. Deze informatie hebben wij nodig om de gevraagde diensten te realiseren en goed af te leveren. Wij zullen je gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit voor de uitvoering van de gevraagde diensten van belang is.


DISCLAIMER
Ondanks onze zorgvuldigheid garanderen wij niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden of fouten. Schilderij en Portret behoudt zich het recht voor om de content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

Schilderij en Portret is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de informatie noch van de aangeboden producten op deze site. Schilderij en Portret is niet aansprakelijk voor eventuele directe schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site.

Deze website bevat merken en werken die beschermd zijn door diverse rechten van intellectueel eigendom. Alle auteursrechten en andere rechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van Schilderij en Portret of derden.
Lees onze onafhankelijke klantrecensies op Marktplaats.nl